Psychologie a psychoanalytická psychoterapie

 • Univerzita Palackého v Olomouci (filozofická fakulta, jednooborová psychologie), titul Mgr.
 • Dokončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, celkem 850 hodin (IAPSA) 
 • Kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě (Dlouhá cesta, o.s.)
 • Dobrovolník v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi (interna)
 • Dobrovolník ve sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus, Mladá Boleslav
 • Kurz Psycholog ve zdravotnictví (PVSPS Praha)
 • Výcvik Komplexní krizové intervence (Remedium Praha)
 • Kurz Snoezelen - teorie a praxe (ISNA-MSE)
 • Kurz ROR (Institut klinické psychologie) - probíhá
 • Hlubinná/vztahová psychoterapie dětí a dospívajících (IPDAR) - probíhá
 • Psycholog v předatestační přípravě v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy (oddělení S8 resocializační)

 

 

Psychologie i psychoterapie mne vždy zajímaly. Za kvalitní základ považuji vystudování jednooborové psychologie v Olomouci a sebezkušenostní výcvik v psychoanalytické psychoterapii. Toto studium mi umožnilo poznat mnoho zajímavých osobností v oblasti psychologie. Významné zkušenosti jsem také získala při práci s maminkami, kterým zemřelo dítě a byly ochotny se se mnou o svůj příběh podělit.

Těmto a dalším lidem, kteří mi pomáhali získat znalosti i zkušenosti, když viděli mou touhu věnovat se psychologii a psychoterapii, jsem vděčná. Vážím si této práce a cítím zodpovědnost v práci s klienty. Svoji práci vnímám jako smysluplnou a děkuji za ni.

 

Psychologie práce

 • Vysoká škola ekonomická (fakulta národohospodářská, sociální rozvoj), titul Ing.
 • Řešení etických problémů
 • Řešení vztahů na pracovišti
 • Komunikace s nadřízeným
 • Motivace zaměstnanců
 • Oblast spokojenosti zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Výběr zaměstnance na vhodnou pozici
 • Assessment/Development Centra
 • 360° zpětná vazba
 • Pohovory se zaměstnanci
 • Rozvoj zaměstnanců
 • Příprava potenciálních kandidátů

 

K personalistice jsem se dostala po Vysoké škole ekonomické. 15 let jsem působila jako personální manažer ve velké korporátní firmě. Díky této praxi jsem schopna se orientovat v tom, jak zaměstnance motivovat, vést, podívat se na vztahy na pracovištích, doporučit jak komunikovat s nadřízeným, jak pracovat s interními potenciály apod. Jako důležitý prvek vidím nutnost, vnést do pracovněprávních vztahů orientovaných převážně na výkon, více lidského rozměru. Např. to, jak může zaměstnavatel pomoci svým zaměstnancům, kteří prošli těžkou životní krizí, se znovu adaptovat do pracovního procesu. Pro zaměstnavatele tato adaptace „starého“ zaměstnance přináší jisté výhody. Individuální přístup k zaměstnancům se vyplácí nejen v rámci etického rozměru, ale i v rámci zvýšení výkonu těchto zaměstnanců.

 

Psychologie a psychoanalytická psychoterapie

 • Univerzita Palackého v Olomouci (filozofická fakulta, jednooborová psychologie), titul Mgr.
 • Dokončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, celkem 850 hodin (IAPSA) 
 • Kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě (Dlouhá cesta, o.s.)
 • Dobrovolník v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi (interna)
 • Dobrovolník ve sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus, Mladá Boleslav
 • Kurz Psycholog ve zdravotnictví (PVSPS Praha)
 • Výcvik Komplexní krizové intervence (Remedium Praha)
 • Kurz Snoezelen - teorie a praxe (ISNA-MSE)
 • Kurz ROR (Institut klinické psychologie) - probíhá
 • Hlubinná/vztahová psychoterapie dětí a dospívajících (IPDAR) - probíhá
 • Psycholog v předatestační přípravě v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy (oddělení S8 resocializační)

 

 

Psychologie i psychoterapie mne vždy zajímaly. Za kvalitní základ považuji vystudování jednooborové psychologie v Olomouci a sebezkušenostní výcvik v psychoanalytické psychoterapii. Toto studium mi umožnilo poznat mnoho zajímavých osobností v oblasti psychologie. Významné zkušenosti jsem také získala při práci s maminkami, kterým zemřelo dítě a byly ochotny se se mnou o svůj příběh podělit.

Těmto a dalším lidem, kteří mi pomáhali získat znalosti i zkušenosti, když viděli mou touhu věnovat se psychologii a psychoterapii, jsem vděčná. Vážím si této práce a cítím zodpovědnost v práci s klienty. Svoji práci vnímám jako smysluplnou a děkuji za ni.

 

Psychologie práce

 • Vysoká škola ekonomická (fakulta národohospodářská, sociální rozvoj), titul Ing.
 • Řešení etických problémů
 • Řešení vztahů na pracovišti
 • Komunikace s nadřízeným
 • Motivace zaměstnanců
 • Oblast spokojenosti zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Výběr zaměstnance na vhodnou pozici
 • Assessment/Development Centra
 • 360° zpětná vazba
 • Pohovory se zaměstnanci
 • Rozvoj zaměstnanců
 • Příprava potenciálních kandidátů

 

K personalistice jsem se dostala po Vysoké škole ekonomické. 15 let jsem působila jako personální manažer ve velké korporátní firmě. Díky této praxi jsem schopna se orientovat v tom, jak zaměstnance motivovat, vést, podívat se na vztahy na pracovištích, doporučit jak komunikovat s nadřízeným, jak pracovat s interními potenciály apod. Jako důležitý prvek vidím nutnost, vnést do pracovněprávních vztahů orientovaných převážně na výkon, více lidského rozměru. Např. to, jak může zaměstnavatel pomoci svým zaměstnancům, kteří prošli těžkou životní krizí, se znovu adaptovat do pracovního procesu. Pro zaměstnavatele tato adaptace „starého“ zaměstnance přináší jisté výhody. Individuální přístup k zaměstnancům se vyplácí nejen v rámci etického rozměru, ale i v rámci zvýšení výkonu těchto zaměstnanců.